A tantestület tagjai

Szluka Pálné igazgató, magyar nyelv és irodalom, egyetem, szakvizsga
Herczegné Kaszás Judit, igazgatóhelyettes, matematika, egyetem, szakvizsga
Csapó Gabriella, igazgatóhelyettes, német nyelv, történelem, egyetem, szakvizsga
Bajczárné Gyenes Erzsébet, magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc, egyetem, szakvizsga
Butkainé Vajda Éva, informatika, vizuális kultúra, egyetem, szakvizsga
Czímer Péter, testnevelés, egyetem
Deladi Ildikó, matematika, egyetem
Domokos Gabriella, angol nyelv, egyetem
Godó Péter, német nyelv, egyetem

Gyöngyösi István Tamásné, kémia, egyetem, szakvizsga
Hadusovszky Judit, matematika, fizika, egyetem,szakvizsga
Huszárné Bozó Judit, angol nyelv, egyetem
Kalmár Ibolya, testnevelés, egyetem
Keléné Szabó Ágnes, mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra, egyetem, szakvizsga
Králik Zoltán, magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc, történelem, egyetem
Laczkó Dorina, angol nyelv, egyetem
Oláh Sándor, testnevelés, egyetem
Pozsikné Forgó Olga, német nyelv, egyetem, szakvizsga

Schneiker Ádám, testnevelés, egyetem

Schneiker Éva, biológia, egyetem
Somodiné Gubányi Gabriella, földrajz, történelem, egyetem, szakvizsga
Szabó Evelin, testnevelés, egyetem
Szilágyi Beáta földrajz, történelem, egyetem
Tamási Klára, német nyelv, egyetem
Tóthné Juhász Andrea, matematika, egyetem

Tóth-Szarvas Levente, testnevelés, egyetem
Végh-Tajti Krisztina, angol nyelv, egyetem
Visnyovszkyné Fehér Ágnes, angol nyelv, matematika, egyetem

Óraadóink:

Butkai Sándor

Csank István Csaba

Karácsony József

Radnai Zsuzsanna

Vágvölgyi Péter 

Dolgozóink:    
Andóné Sándor Anett, iskolatitkár  
Csépányi-Istók Ildikó, könyvtáros  
Fehér Sándor, rendszergazda  
Fejes László, karbantartó  
Kovácsné Takács Csilla, gazdasági ügyintéző