Pontszámítás, rangsorolás, felvételi rendje

 Nincs írásbeli felvételi.

Pontszámítás

Az általános iskolából hozott tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorolás. A jelentkezők felvétele a pontozással megállapított sorrend szerint történik. A tanulók pontjait a hozott pontok összessége adja.

A hozott pontokat a következő tantárgyak 7. év végi és 8. félévi érdemjegyeinek összege adja: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv, egy szabadon választott természettudományi tantárgy (fizika/kémia/biológia/földrajz). A felsorolt tárgyakból összesen max. 60 pont szerezhető (7.évvége: 6x5=30; 8. félév: 6x5=30)

Ha olyan SNI-s tanulók adja be jelentkezési lapját, hogy megfelel az előírásoknak, de a felsorolt tantárgyak valamelyike közül mentesült az értékelés alól, úgy a beszámítható érdemjegyek közül a számára legkedvezőbbet duplán kell számolni.

A tanulmányi területeknél soroltuk fel, hogy milyen sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadására van lehetőség intézményünkben.

Rangsorolás

 A szerzett pontszámok alapján készül el a rangsorolás a törvényi előírásoknak megfelelően.

Azonos pontszám esetén a törvényi előírásoknak megfelelően jár el az intézmény: 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 40.§ (3). A pedagógiai programban meghatározottak szerint a különleges helyzetről az intézmény igazgatója dönt, amelyhez kikéri az iskolavezetés és a szakmai munkaközösségek véleményét.

Felvételi rendje

A felvételi kérelem elbírálásáról írásbeli értesítést kap a szülő és az általános iskola.

A 9. évfolyamon csak egyféle csoportba nyerhet a jelentkező felvételt.

A 0003 kódú képzéshez testnevelésből, a 0004 kódú képzéshez vizuális kultúrából alkalmassági megfelelés szükséges (ennek követelménye a honlapon olvasható). Az alkalmasságiért nem jár pont, eredménye: megfelelt/ nem felelt meg. Aki az alkalmasságin nem felelt meg, az arra a képzésre nem vehető fel, de másikra nyerhet felvételt.