cimer                                                                                                                                                                                                                       jelveny

Intézményünk Salgótarján legrégebbi középiskolája, 2023-ban ünnepli fennállásának 100. évfordulóját, így nagy múltra tekint vissza. Az elmúlt évtizedek folyamán sokféle változáson ment keresztül, de gimnáziumi jellegét mindvégig megőrizte.

Gimnáziumunk elsősorban felsőoktatásra, illetve érettségihez kötött felsőfokú szakképzésre készít.

Iskolánk a hagyományokra építve, de a kor követelményeihez és igényeihez igazodva alakítja oktatási rendszerét. Milyen hagyományok? Azok, amelyek évtizedek óta jellemzik a madáchos szellemiséget: diákközpontúság, elfogadó magatartás kialakítása, a tehetségek felkarolása, esélyteremtés, sokféle lehetőség kipróbálása, gazdag szabadidős program kialakítása. Mit jelent a korszerű oktatás a Madách gimiben?  Újszerű, XXI. századi technikák alkalmazása; korszerű oktatási formák beépítése (projekt feladatok, kooperatív oktatás, rendhagyó órák stb.), új programok és lehetőségek sokszínű a kínálata.

Valljuk, hogy mindenki tehetséges valamiben, ezért célunk, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk az intézményünkben tanulóknak tehetségük kibontakoztatására, saját útjának megtalálására, a pályaválasztás biztos megalapozására. Gimnáziumi képzésünk a korai pályaválasztást kitolva lehetőséget biztosít a többoldalú fejlesztéshez, bármely irányban történő továbbtanulásra.

Mit kínálunk a 2021/2022-es tanévre? Klasszikus négy évfolyamos gimnáziumi képzést indítunk három osztállyal, az alábbi irányultságoknak megfelelően.

0001   Emelt szintű angol nyelv (heti 6 óra)

0002   Általános képzés

0003   Köznevelési típusú sportiskolai képzés (6 óra, gyakorla+elmélet), >>> alkalmassági szükséges

0004   Emelt óraszámú vizuális kultúra (+2 óra)>>> alkalmassági szükséges

Pontszámítás, rangsorolás

Egyéb információk, gyakori kérdések (GYIK)

I.  A képzés sajátosságai:

 • Két idegen nyelv tanulása kötelező (angol és német nyelv). Szakköri szinten lehetőség van orosz nyelv tanulására is.
 • A megyében csak nálunk van emelt óraszámú vizuális kultúra képzés, valamint testnevelés tantárgyakból, Csoportbontás van matematika, idegen nyelvek, testnevelés és informatika tantárgyakból.
 • A 9-10. évfolyam az alapozás időszaka, a tehetséggondozás beindítása, a 11-12. évfolyamon emelt szintű érettségire való felkészítőre lehet jelentkezni az érdeklődési kör és a pályaválasztás függvényében.
 • A 9. évfolyamon csak egyféle csoportba nyerhet felvételt a hozzánk jelentkező. A tanulók a specialitásokat két évre választják. A 11. évfolyamtól az emelt szintű érettségire történő felkészítés keretében vihetik tovább a választott tantárgyat, vagy választhatnak új tantárgyat a pályaválasztási elképzeléseiknek megfelelően a pedagógiai programban megjelölt tantárgyakból kellő számú jelentkező esetén.
 • A bejövő kilencedikes tanulók esetén szintfelmérő alapján döntik el a szaktanárok, hogy kiknek kell a felzárkóztató programban részt vennie matematikából. A szövegértés fejlesztése kiemelt feladat a 9. évfolyamon.
 • A kilencedikes tanulók részére úszásoktatást szervezünk.
 • A téli sportot kedvelő tanulóiknak lehetőséget biztosítunk korcsolyázási programon, sítáborban való részvételre. (sífelszerelést, korcsolyát szükség esetén biztosítunk). Szervezünk különböző 4-5 napos külföldi tanulmányutakat: Lengyelország, német nyelvterületű uticéllal.
 • Az általános képzés: igény szerint lehetőség van informatikát vagy német nyelvet, emelt óraszámban, ezeknek nincs külön kódja, felvétel után választhat a tanuló a kínálatból.
 • A tanulóknak lehetőségük van dráma foglalkozásokon részt venni. Ez segíti a tanulókat önismeret megszerzésében, magabiztosságuk
 • évfolyamon lehetőség van Honvédelmi ismeretek tanulására, így lehet érettségire jelentkezni ebből a tantárgyból, illetve felvételi tantárgyként választani.
 • A média ismeretek megszerzését, elmélyítését fontos feladatnak tekintjük, hiszen a kommunikációs formák és csatornák megsokasodtak, az internet világában az információk megsokszorozódtak – ezek között történő eligazodás meghatározza, hogy passzív vagy kritikusan befogadóvá válnak diákjaink. Egyre népszerűbb érettségi tantárgyként is, kedvelt terület a továbbtanulásban kommunikáció szak, média szak.
 • Az informatika emelt szinten történő tanulásának nagy hagyománya van intézményünkben. A XXI. században elengedhetetlen a digitális kompetenciák fejlesztése, informatikai ismeretek elmélyítése, hiszen a legtöbb munkakörben szükség van ezekre az ismeretekre. Tanulóink közül sokan tesznek közép- és emelt szintű érettségit, illetve tanulnak tovább ezen a területen: pl. programozó matematikus, mérnökinformatikus, gazdasági informatikus stb.
 • A német nyelv emelt óraszámban történő tanulása lehetőség egy újabb idegen nyelv mélyebb elsajátítására, hiszen földrajzi fekvésünknek megfelelően hasznos a német nyelven történő kommunikációs készség fejlesztése.
 • Iskolánkat korszerű oktatási formák alkalmazása, diákközpontúság, elfogadó magatartás kialakítása, gazdag szabadidős program kialakítása, tudatos pályaválasztás támogatása Kiemelt feladatnak tartjuk a tehetséges tanulókkal történő foglalkozást, a lemaradók segítését. Tehetséggondozás történik egyéni és csoportos felkészítés keretében. Igény szerint szakkörök és önképzőkörök indítását támogatjuk pl. színjátszókör (Cogito Általános Művészeti Központtal együttműködve), vöröskeresztes szakkör, média szakkör, orosz, informatika szakkör). A felzárkóztató program keretén belül kiemelt feladat a matematika ismeretek elmélyítése, hiányok pótlásának segítése, valamint a szövegértés fejlesztése. 

                                                                                                   

A gimnáziumi képzés minden irányban történő továbbtanulást támogatja, a pályaválasztási döntést kitolja a középiskolás évekre. Tanulóink 75 - 85%-a továbbtanul a legkülönbözőbb területeken: pl. jogász, orvos, egészségügyi dolgozó, informatikus, mérnök, közgazdász, gazdasági szakember, rekreációs szakember, edző és személyi edző, bölcsész szakok, művészeti képzés, közszolgálati egyetem, pedagógus, erdész, agrár szakember, természettudományi szakember, érettségihez kötött szakmák.

A jövőben jelennek meg olyan szakmák, amelyeket még nem ismerünk és szűnnek meg olyanok, amelyek ma még léteznek. A gimnáziumi képzés sokféle ismeretet ad, s ezzel felkészíti a diákokat arra, hogy jövőben történő változásoknak megfelelő ismereteket szerezzenek.

 A további oldalakon bemutatjuk képzési kínálatunkat.

Diákjaink írták:

„Szerettem a Madáchot, jó volt az osztályközösség és változatosak voltak a programok. A tematikus hetek voltak a legjobbak. Az oktatás pedig jó alapot nyújtott a továbbtanulásomhoz.” (2011-2015)

„ Számomra a Madáchos évek szórakoztatóak és motiválóak voltak. Az iskola mindig készen állt újabb és újabb események lebonyolítására, a Diáknap és a Tematikus hét kellően motivált arra, hogy megmutathassuk magunkat és hallathassuk hangunkat. A tanáraim ösztönöztek arra, hogy azon az úton haladjak tovább ami a számomra a legjobb, és mindig figyeljek oda mások, és saját magam jövőjére.”     (2015-2019)

„ A Madách közössége befogadó, és nagyon kedvesek a diákok és a tanárok egyaránt.” (9. évfolyam)

„ Imádom 9. óta oda járok, egyszerűen eszméletlen élmény!”                                    (12. évfolyam)