0004 Emelt óraszámú vizuális kultúra

A 0004 kódú képzéshez vizuális kultúrából alkalmassági megfelelés szükséges!Az alkalmasságiért nem jár pont, eredménye: megfelelt/ nem felelt meg. Aki az alkalmasságin nem felelt meg, az arra a képzésre nem vehető fel, de másikra nyerhet felvételt. (Az alkalmasságit az aktuális járványügyi előírásoknak megfelelően szervezzük.)

A felvétel kritériuma az alkalmassági megfelelés, amelyen a tanulónak 10 db egyéni alkotását kell bemutatni. Ezek közül 5 tanulmány, a többi 5 db tetszőleges technikával készített alkotás.

Az elbeszélgetésen az ebben az életkorban alapvetően elvárható, a Kerettantervben 5-8. évfolyamra meghatározott  művészettörténeti tájékozottságot, valamint a vizuális kreativitást mérjük.

Az alkalmassági időpontja: 2021. március 3-4. (kiértesítést küldünk);

a pótfelvételi időpontja 2021. március 10.