0004 Emelt óraszámú Vizuális Kultúra

(heti +2 órában a vizuális kultúra tantárgyból)

A megyében egyedülálló képzési forma, több mint 30 éves múltra tekint vissza. A tanulók nemcsak tanórai foglalkozásokon vesznek részt, hanem rendhagyó órák keretében ismerkednek a tantárggyal.

általános célkitűzések, főbb feladatok:

  • A rajzi tudás és ábrázolási készségek fejlesztése.
  • Az egyes műfajokon belüli technikai lehetőségek megismerése.
  • Olyan ábrázolási készség kialakítása, amelynek birtokában tanulóink képesek saját gondolataik és érzéseik kifejezésére.
  • A képző- és iparművészet területén a mesterségbeli tudás alapelemeinek megszerzése. Művelődéstörténeti, esztétikai ismeretek gyarapítása.
  • 11-12. évfolyamon középszintű érettségire való felkészítés.
  • Média szakkörön bővíthetik tudásukat az érdeklődő diákok, készülhetnek versenyre. A vizuális kultúra és a média egymást kiegészítve gazdagíthatja tanulóink ismereteit.
  • Újdonság a következő tanévtől, hogy a tananyag médiás tartalmakkal egészül ki.
  • Cél olyan ábrázolási készség kialakítása, amelynek birtokában tanulóink képesek saját gondolataik és érzéseik kifejezésére; valamint a képző- és iparművészet területén a mesterségbeli tudás alapelemeinek megszerzése, tervezői gondolkodás fejlesztése, digitális kompetencia fejlesztése.

Lehet érettségi tantárgyként választani közép-, illetve emelt szinten.

Mozgóképkultúra és média is választható érettségi tantárgy középszinten

Jelentkezhet az a tanuló is mozgásszervi fogyatékos, nagyothalló, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, BTMN tanuló

Alkamassági megfelelés szükséges.

 Az alkalmassági időpontja: 2021. március 3-4. (kiértesítést küldünk); a pótfelvételi időpontja 2021. március 10.