Iskolatörténet

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium Salgótarján legrégebbi középiskolája. A salgótarjáni Kőszénbánya Rt., a Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Rt. és az Észak-Magyarországi Kőszénbánya Rt. vezetői 1923-ban kezdeményezték egy helyi középiskola létrehozását. Ennek eredményeként május 23-án az akkori Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium engedélyt adott az intézmény megszervezésére Főgimnáziumi Előkészítő Tanfolyam néven, mely szeptember 11-én kezdte meg a tanítást. 1925-ben Móricz Zsigmond leánya, Lili is az intézmény tanulója volt. 1926-ban iskolai önképzőkör alakult, ennek tiszteletére Juhász Gyula köszöntő verset írt. 1927-ben az intézmény nyilvánossági jogot szerzett. 1929. november 5-én gróf Klebelsberg Kuno, az akkori vallás- és közoktatási miniszter látogatást tett az iskolában. 1939. áprilisában a gimnáziumot állomosították, algimnáziummá minősítették, és ehhez kereskedelmi középiskola kapcsolódott.

 1946-ban a gimnázium a volt csendőriskola épületébe költözött. 1950-ben megindult a gépipari technikumi képzés is. 1952-re az iskola követelményrendszerével és eredményeivel túlnőtt a megye határain. 1962-ben a gimnáziumi mellett szakközépiskolai osztályok is indultak. A zsúfoltság csökkentése érdekében új gimnáziumot indítottak a városban. A Madách Imre Gimnázium arculata elsősorban szakközépiskolai jellegűvé vált. Közben bővült a szakközépiskolai profil, 1967-ben beindult az első egészségügyi osztály, majd 1970-ben az építőipari szakközépiskolai képzés is kezdetét vette. 1973-ban gazdag rendezvénysorozattal fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte az intézmény. Eddigi munkája elismeréseként az intézményt Madách emlékéremmel tüntette ki a megye vezetése.

Az egészségügyi osztályok kiválásával 1976-ban megszületett a város új szakközépiskolája. Az iskola 12 osztállyal az akkori Malinovszkij útra (Acélgyári út) költözött. Ugyanebben az években került megszervezésre és beindításra a testnevelési tagozat is, mely máig meghatározó eleme az intézmény képzési kínálatának.

1987-ben a szakközépiskolai osztályok leválasztásra kerültek, és a gimnázium új, jelenlegi épületében folytatta önálló életét. 1989. január 25-én nyílt az első kiállítás a Madách Galériában. 1994-ben a tantestület létrehozta a Lucem Contra Noctem Alapítványt a tehetséges tanulók fejlődésének segítésére, a kiválló pedagógiai és tanulói teljesítmények jutalmazására. Az első, érettségire épülő szakképzés 1995-ben indult. Intézményfenntartói döntés következtében 1996-ban esti és levelező tagozatos képzéssel egészült ki a képzési kínálat. 1998. január 23-án ünnepélyes keretek között alakult meg a Madách-hagyomány Ápoló Egyesület. Ugyanebben az évben augusztus 31-én az intézmény 75. tanévének ünnepélyes megnyitása zajlott. 1999. január 14-én Nógrád megye Madách-díjat adományozott az iskola közösségének. A 80. tanév ünnepélyes rendezvénysorozatának megnyitására 2003. szeptember 1-én került sor.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. augusztus 1-től integrált intézményként működtette iskolánkat, a Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézménnyel bővítve, 2015. július 1-től tiszta profilú gimnáziumként működik iskolánk Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium néven.
A kor követelményeinek megfelelően az iskola neve folyamatos változásokon keresztül érte el mai formáját:

 • 1923 – Főgimnáziumi Előkészítő Tanfolyam
 • 1925 – Reálgimnáziumi Előkészítő Tanfolyam
 • 1926 – Chorin Ferenc Reálgimnáziumi Előkészítő Tanfolyam
 • 1927 – Chorin Ferenc Reálgimnázium
 • 1937 – Salgótarjáni Dr. Chorin Ferenc Gimnázium
 • 1938 – Salgótarjáni Dr. Chorin Ferenc Egyesült Gimnázium
 • 1939 – Salgótarjáni Magyar Királyi Állami Gimnázium
 • 1940 - Salgótarjáni Magyar Királyi Állami Gimnázium és Kereskedelmi Középiskola
 • 1941 – Salgótarjáni Magyar Királyi Állami Gimnázium és Kereskedelmi Fiú Középiskola
 • 1945 – Salgótarjáni Magyar Állami Gimnázium és a vele kapcsolatos salgótarjáni és kisterenyei Dolgozók Gimnáziumai
 • 1950 – Magyar Állami Gimnázium
 • 1951 – Állami Madách Imre Általános Gimnázium, Salgótarján
 • 1962 – Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola
 • 1976 – Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola
 • 1987 – Madách Imre Gimnázium
 • 2006 – Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola
 • 2014 – Madách Imre Gimnázium és Szakképző Iskola
 • 2015 – Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium