0001   Emelt szintű angol nyelv (heti 6 óra)

Mindannyiunk számára nyilvánvaló a nyelvtanulás fontossága, s nem kell hangsúlyoznunk mindennapi életünkben betöltött szerepét sem. A nagy érdeklődésre való tekintettel a 2021/2022-es tanévben is indítunk emelt szintű angol nyelvi képzést indítunk, heti 6 órában.

E lehetőség felkínálásával célunk, hogy olyan képzést nyújtsunk a diákoknak, amely megalapozza a későbbi nyelvtudást, az emelt szintű, s egyben nyelvvizsgára való felkészítést. Kínálunk kommunikatív, valós élethelyzetre épülő nyelvoktatást, amely nem zárja ki a grammatikai ismeretek elmélyítését éppúgy, mint az adott nyelven történő civilizációs ismeretek átadását.

Felvétel után az angol nyelvet választó tanulók csoportba sorolása szintfelmérő után történik. A szintezés segíti a diákokat abban, hogy eredményesebben sajátítsák el az angol nyelvet. A csoportba sorolás rugalmas, ami azt jelenti, hogy a gyorsan haladóknak lehetőségük van váltani csoportot a szaktanár véleménye alapján. 11. évfolyamra felkészítjük a diákokakt előrehozott középszintű érettségire, 12. évfolyamon emelt szintű érettségire, valamint nyelvvizsgára. Az érettségit megszerzők a második idegen nyelv tanulását erősíthetik.

Ajánljuk minden diáknak, mert a XXI. században elengedhetetlen az angol nyelv ismerete a fiatalok számára. Ajánljuk azoknak,  akik a nyelvtanuláshoz biztos alapokat akarnak kapni, s várhatóan emelt szintű érettségin szeretnék megszerezni a nyelvvizsgát; akik a középiskola befejezése után felsőfokú tanulmányokat szeretnének folytatni bármely szakirányban.

Jelentkezhetnek azok a tanuló is, akik BTMN, mozgásszervi fogyatékos, gyengén látó; autizmus spektrum zavarral küzdő.