ntp 0NTP-KNI-17-0225
(EMET-2017-189874)
Képrögzítő tehetséggondozó szakkör
 
A Salgótarjáni Madách Imre Gimnáziumban több évtizedes hagyománya van a vizuális kultúra oktatásának, ami az emelt óraszámú képzőművészeti képzésen túl a médiaoktatás előtérbe kerülését is jelenti.
 
Napjaink elengedhetetlen személyes felszerelési tárgya az álló- és mozgókép rögzítésére is alkalmas telefon. Tudjuk-e jól használni? A képkészítésnek és képolvasásnak az „értő szemen” túl módszertani eszközei is vannak. Az alapokat tantárgyi keretek közt meg lehet tanulni, de az ismereteket bővíteni, alkotó tevékenységet folytatni csak elmélyült munkával lehet. Ezt biztosítja az a program, ami heti rendszerességgel avatja be az érdeklődő diákokat a fotó- és filmkészítés és -olvasás rejtelmeibe.
 
A 2017/2018-as tanévben a Nemzeti Tehetség Program pályázati támogatásának köszönhetően indult iskolánk KÉPRÖGZÍTŐ tehetséggondozó szakköre. Az éves tevékenység dokumentumai és munkái a Google Drive felületen tekinthetők meg az alábbi linkek segítségével.
 
logo drive      alapdoku     alapdoku